Om Kalejdohill

Kalejdohill är ett projekt som underösker och utvecklar platsen Kvarnbacken inför kommande bostadsbebyggelse. Projektet leds av Urbansocialogen Mia Lundström på uppdrag av HSB Norra Stor-Stockholm, Veidekke Bostad och Einar Mattsson. Kalejdohill arbetar i nära samarbete med Järfälla kommun, de bostadsutvecklare som står bakom projektet, invånare i Järfälla samt internationella partners och experter inom urban utveckling, arkitektur, konst och design.

 

 

Kalejdohill creative director Andreas Angelidakis

Competition co-ordinator Espen Vatn, Oslo

Website design Sotiris Vasiliou, Athens

 
 

Om Jakobsberg

Jakobsberg är en stadsdel i Järfälla kommun. Det är också kommunens kommersiella och administrativa centrum. Jakobsberg ligger drygt 15 km norr om centrala Stockholm och kommunen som helhet har 73 000 invånare, varav ca 27 000 bor i centrala Jakobsberg.

Området Jakobsberg växte fram runt järnvägen. Jakobsbergs Centrum har affärer, kontor, parkering, flerbostadshus, köpcentrum, kommunhus, bibliotek, konsthall och biograf. Det finns flera historiska minnesmärken och byggnader i området.

Om Järfälla

Järfälla i Nordvästra Stockholm har funnits sedan stenåldern och själva namnet i minst 700 år. Området blev kristet under 1000-talet och den första kyrkan, som finns kvar än idag, byggdes omkring år 1200. Under 30- och 40-talet skedde den huvudsakliga befolkningstillströmningen då medelklassfamiljer flyttade ut från Stockholm. Järfälla blev sedan en av de snabbast växande kommunerna i landet under 1960-talet, och i början av 1990-talet öppnade IKEA ett varuhus i Barkarby, vilket lev starten på en ny, stor handelsplats i kommunen, vilket i nutid lett till en kraftig expansion av bostäder i Barkarbystaden.

Idag är Järfälla fortfarande en av de snabbast växande kommunerna i Sverige med drygt 70 000 invånare. Namnet för kommunen har gått från 1300-talets Gerfelli, Girfelle till 1400-talets Gerfelda och Gyrfälda. Många år senare, under sent 1800-tal framkommer slutligen ortsnamnet Jerfälla. Det finns många undersökningar på vad namnet Järfälla betyder, och det man kommit fram till är ”Den kilformade ängsstenen”.