Efter juryns överläggning den 1 december mellan Joseph Grima, Chus Martinez och Ingo Niermann, är vi nu glada att kunna presentera de fem vinnande projekten vilka ska förverkligas som Invånare Zero genom att bo i Gula huset på Kvarnbacken under en månad var är:

 

”The Restoration Act” 🔨

COCO DERENNE

Projektet kommer att arbeta med att gemensamt laga saker och ting som ett verktyg för att komma i kontakt med människor, men också för att skapa ett språk som når ut socialt. Idén tar avstamp i platsens tradition och historia samtidigt som den har en tydlig social dimension.

“The Internet of Things” 📡

MATTHEW STEWART

The internet of Things. Kan du föreställa dig din gamla soffa som en del av internet? Projektet föreslår ett annorlunda angreppssätt till analoga objekt som en del av vårt tekniska samhälles logik. Alla föremål har idag potential att kopplas upp och undersöka en ny dimension av kvarnen. På så sätt byggs en brygga mellan områdets för-teknologiska historia och dagens mediesamhälle.

”Living in a world” 🌎

TAMAS SZVET & KLARA PETRA SZABO

När vi lever i en värld som konsekvent framhåller och hyllar kommunikation så behöver vi, nu mer än någonsin, undersöka dess motsats: tystnaden. Projektet föreslår en kollektiv tystnad och meditation för att skapa nya band mellan deltagarna men också mellan platsen och dess framtid.

”Documentary” 📽

GIOVANNI PAPINI

Detta filmprojekt använder ett visuellt språk för att både dramatisera och dokumentera området. Genom att undersöka olika platser och bakgrunder, men också närma sig hur invånarna väljer att berätta och minnas sina liv här, skapar man en film som på ett adekvat sätt skapar ett porträtt av dagens Jakobsberg.

“The immigrant” ✈️

VINCENT-RUMAHLOINE

Projektet undersöker förflyttningens påverkan när livet byggs upp på en ny plats. Migration, och de utmaningar som miljoner människor möter idag, adresseras i projektet genom viljan att flytta hit från Java i en månad och förnimma upplevelsen av att ”bara finnas här.

 

Inhabitant Zero – en öppen idétävling och residency

Inhabitant Zero är en öppen tävling som efterlyser idéer och förslag på projekt som bedrivs under en 1 månad lång vistelse i det ”Gula Huset” på Kvarnbacken. Är du den första invånaren på Kvarnbacken? 

Kaledjohill föreställer sig ett samhälle där invånarna är frågvisa, engagerade och proaktiva i skapandet av platsen där de bor nu eller i framtiden. För att introducera grundidén om engagerade invånare och samtidigt inspirera utvecklingen av projektet Kalejdohill och platsen Kvarnbacken, bjuder vi in individer eller grupper av individer att bosätta sig i ”Gula Huset” på Kvarnbacken i centrala Jakobsberg.

Under den en månad långa vistelsen i huset ska deltagaren eller gruppen av deltagare genomföra ett projekt. Det kan vara en studie av något i närområdet eller i husets historia, en dagbok över sin vistelse, en undersökning, forskning relaterad till platsen och den bostadsutveckling som skall ta vid, eller undersökning relaterad till den mötesplats som tar form på Kvarnbacken. Frågor som kan ställas är till exempel; Vad innebär det att leva i ett främmande land och på en främmande plats? Hur är det att bo på en plats som ska utvecklas för bostäder, men där inga bostäder ännu finns?

En internationell jury kommer att välja ut 5 fem tävlingsbidrag (bidragen är anonyma under hela juryarbetet). Vart och ett av de vinnande projekten skall sedan bo, under en månad, i det Gula Huset på Kvarnbacken.