Registrera

 
Namn *
Namn
Other team members if any.

Ansökningskrav

Vänligen skicka nedanstående krav för ansökan till jarfallainhabitantzero@gmail.com före den 15 November 2016

 

En vertikal panel A2, anonym, och som innehåller följande:

En text med max 400 ord som beskriver intentionen/syftet med projektet och dess omfattning.

Ett visuellt material som stöttar det projekt du avser att genomföra.

En självvald 5-siffrig kod (till exempel 12345)

 

Skicka också in

En bild som är ”nyckeln till” ditt arbete i 2500x2500 jpeg format.