Tävlings-bidragen

Tävlingen är öppen och erbjuder individer eller grupper av individer att lämna in projektidéer som beskriver deras 1 månad långa vistelse i Gula Huset. Projektet kan vara en undersökning av omgivningen, en dagbok över deras vistelse, en undersökning om vad det innebär att bo på en främmande plats, en djupdykning i en av Stockholms förorter, en undersökning av en mötesplats som just nu utformas eller något annat som vi inte tänkt på. Vi vill bli överraskade!!

Vistelsen – att bo i Gula Huset

De fem vinnande bidragen kommer att tilldelas ett stipendium om €4000 var. Samt en inbjudan att delta i löpande publikationer och utställningar om projektet Kalejdohill och Inhabitant Zero. Det är ett krav att deltagaren/deltagarna bor i huset under hela tiden. Projektet står utöver stipendiet för kostnader såsom resor knutna till projektet, elektricitet, värme och Wifi). Utöver det bistår projektet med lokala kontakter såsom kommun, föreningar, skolor etc.

Under följande perioder pågår Inhabitant Zero i Gula Huset:

15 Januari - 12 Februari 2017

8 Mars - 5 April 2017

14 April - 12 Maj 2017

26 Maj - 23 Juni 2017

16 Augusti - 13 September 2017

Behörighet

Inhabitant Zero är öppen för examinerade studenter och yrkesverksamma från områdena Urbanism, Konst, Design, Arkitektur, Sociologi, Migrationspolitik, Arkeologi mm, dvs även andra bakgrunder som kan vara relevanta. Kort och gott! – Vi söker nyfikna individer och/eller grupper av individer som är intresserade av hur världen fungerar.

 

 

 

Krav under vistelsen

Under det en månad långa residenset i Gula Huset, skall utöver, ett genomförande av projektidén, individen eller gruppen genomföra en slututställning av sitt projekt samt hålla huset öppen – ”Open Studio” under fyra dagar.

 

Ansökningskrav

Vänligen skicka nedanstående krav för ansökan till jarfallainhabitantzero@gmail.com före den 15 November 2016

 

 

En vertikal panel A2, anonym, och som innehåller följande:

En text med max 400 ord som beskriver intentionen/syftet med projektet och dess omfattning.

Ett visuellt material som stöttar det projekt du avser att genomföra.

En självvald 5-siffrig kod (till exempel 12345)

 

Skicka också in

En bild som är ”nyckeln till” ditt arbete i 2500x2500 jpeg format.