Platsen är Kvarnbacken som ligger i närheten av Jakobsbergs station, Järfälla kommun. Jakobsberg var huvudsakligen ett jordbrukssamhälle fram till 1950-talet då utvecklingen i området tog fart på allvar med bostadsbebyggelse och kommersiella lokaler. 1966 köpte HSB mark i området från ett antal olika markägare för att bygga flerbostadshus och därefter har utvecklingen fortsatt med fler bostäder, kommersiell service, skolor och köpcentrum.

Kvarnbacken har fler än hundra kulturhistoriskt och arkeologiskt betydelsefulla lämningar – en blandning av gravstenar, jordkullar och stencirklar, där de flesta är belägna vid den södra delen av kullen. Platsen är mest känd för den kvarn som en gång stod där. Kvarnen omnämns för första gången 1786 då en av kvarnarbetarna skrevs in som en av invånarna i Jakobsberg. Mjölnaren själv bodde i direkt koppling till kvarnen. Flera platser på kvarnbacken tyder på tidigare bosättningar, de mest uppenbara spåren från tidigare invånare är fruktträden som både finns uppe på backen och på dess östra sida, ut mot Järfällavägen.

Kvarnen brann ned en natt i maj 1980 men rekonstruerades baserat på gamla fotografier. Den brann sedan ytterligare två gånger, för att vid sista tillfället inte återuppbyggas igen. På 1780-talet restes den första kvarnan. Totalt var 26 mjölnare anställda tills verksamheten upphörde 1926, då verksamheten upphörde. Därefter hade kvarnen flera olika ägare tills Järfälla kommun slutligen köpte den 1957. Kvarnen har brunnit i flera omgångar, 1980, 1997 och senast 2005. Kvarnen återställdes aldrig efter den senaste branden, och på toppen av Kvarnbacken finns nu bara betongfundamentet kvar – en symbol för vad som en gång var.